STENHUS – MULTIFUNKTSIONAALNE SALL

Sall katab ja soojendab kandja keha tavasallidest märksa ulatuslikumalt. Lai funktsionaalsus lisab välioludes komfortsust ning aitab vajadusel tagada elutähtsaid funktsioone nagu nt kiire maskeerumine, alajahtumise ennetamine ja elupäästev esmaabi.

...
...
...
...

Sall on välja töötatud eeskätt taktikalistel ja outdoor-vajadustel, aga universaalsuse tõttu pakub selle kandmine rahulolu kõikidele, kes peavad tähtsaks mugavust, praktilisust ja isikupära.

Leiutis

STENHUSI unikaalsed funktsionaalsed ja fikseerivad omadused põhinevad kolmel salli pikiteljel asuval pilukujulisel aval.

Keskmise ava pikkus on vähemalt pool kandja peaümbermõõdust. Äärmised avad asuvad keskmisest avast võrdsel kaugusel (min 0,5 kandja õlapikkust).

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Patent

Prototüübi disain on registreeritud EL tööstusdisainlahendusena, EUIPO registreerimistaotlused nr 003345370-0001 - 003345370-0007 ning Eesti Patendiametile on esitatud Eesti kasuliku mudeli registreerimise taotlus nr U201600040.

1 Idee

Idee sai alguse isiklikust vajadusest, kuna kurioossel kombel polnud üleilmses kaubanduses leida korralikku, nõudlikule kasutajale sobilikku taktikalist salli.

2 Plaan

Korralik taktikaline sall peab olema kasutatav lisaks kaelale ja peale ka muude kehapiirkondade katmiseks, olles seejuures lihtne, praktiline ja funktsionaalne.

3 Disain

Prototüüp töötati välja EASi Innovatsiooniosaku (taotlus EU 50127) toel Refugium OÜ, Eesti Kunstiakadeemia ja patendibüroo Ustervall OÜ koostööprojektis.

...

Ärikliendile

Juriidiline isik

Korporatiivkingitus

Olete juriidiline isik ja vajate uuenduslikke korporatiivkingitusi, mis edastavad teile olulist sõnumit ja tugevdavad identiteeti ning on ka praktilised, atraktiivsed ja meeldejäävad?

Ettevõtja

Otsetootmine

Olete ettevõtja ja soovite oma tootevalikut rikastada multifunktsionaalsete sallidega, et võita uusi kasutajaid ja laiendada turge?

Tooterühmad

Taktikalised sallid

Eesti kaitsejõudude võitlusvõime nurgakiviks on üksikvõitleja, kelle moraalist ja väljaõppest ei pruugi aga piisata, kui varustuses puudub korralik taktikaline sall.

Tulenevalt kõrgest funktsionaalsusest katab STENHUS lisaks kaelale ja peale ka muid kehapiirkondi ja kannab ka elupäästvat potentsiaali, olles seejuures lihtsalt käsitletav.


Outdoor-sallid

Matkajatele, jahi- ja kalameestele, loodushingedele ja niisama maamunal kulgejaile, kellel on hooajarõivastele kõrgendatud nõudmised nii kandmismugavuse kui funktsionaalsuse osas, ei leidu STENHUS-sallide kõrvale naljalt võrdset analoogi.

Matkajad, jahi- ja kalamehed, loodushinged ja niisama maamunal kulgejad, kellel on riietusele kõrgendatud nõudmised nii kandmismugavuse kui praktilisuse osas – STENHUS on mõeldud just teile!


Fännisallid

Spordifännidele, spordiringkondadele, erialaliitudele. Innovaatiline STENHUS lisab klubi- või rahvussümboolikas disainile kõrge kasutusfunktsionaalsuse, mis tagab salli kandjate rahulolu nii iidolitele kaasa elades kui ise sportides.


Etnosallid

Rahvarõivaste austajaile, rahvakultuuri viljelejaile, laulu- ja tantsupeolistele, samuti paikkondliku identiteedi hoidjaile pakub etnomustritel põhinev STENHUS kui traditsioonide ja uuenduslikkuse õnnestunud sümbioos põnevat äratundmisrõõmu.

Asendamatu meene Eestit külastavatele turistidele.


Lipusallid

Avalikule sektorile, spordiringkondadele, isamaa ilu hoidjaile on STENHUS asendamatu leid riikliku sümboolika levitamiseks ja rahvuskehandit ühendavates kampaaniates, nt Eesti Vabariik 100.

Korralik Lipusall kuulugu garderoobi kõikidele, kes peavad oluliseks eestluse kandmist mitte üksnes südameis.


Firmasallid

STENHUS on ideaalne valik juriidilistele kehanditele, kes vajavad isikupäraseid ja meeldejäävaid korporatiivkingitusi nii oma töötajatele kui partneritele kinkimiseks.


Moesallid

Sall on asendamatu rõivaese kõikidele tavatarbijale ning lakkamatu inspiratsiooni allikas uute moodide loojatele. STENHUS-sall seda enam.


Identiteedisallid

STENHUS-vikerkaaresall või STENHUS sall tsiklimeestele. Kommentaarid on liigsed.

Meie kohta

...

Indrek Kuuben

Ärijuht

STENHUS-sallide aluseks on multifunktsionaalse taktikalise salli väljatöötamise ja turule toomise idee, ajendatud isiklikust vajadusest. Astusin 2014 Kaitseliitu ja selgus, et Kaitseliidu poolt liikmetele jagatavas Eesti Kaitseväe standardvarustuses militaarotstarbeline soojapidav sall puudub ja iga võitleja tegeleb selle soetamisega ise. Sobiliku salli puudumist Eesti kaitseväes ja Eestis roteeruvate liitlaste standardvarustuses tuleb lugeda oluliseks vajakajäämiseks, kuna parasvöötme ilmastiku tingimustes välioludes intensiivselt ja pikaajaliselt 24/7 tegutseva kaitseväelase varustus peab maksimaalses võimalikus ulatuses katma elementaarse soojahoidmise vajaduse, lisaks tuleb arvestada elutähtsalt oluliste küsimustega, nagu nt kiire maskeerumine, alajahtumise ennetamine, elupäästev esmaabi.

Eeltoodud nõuetele vastavat toodet praegu kaubanduses leida pole. Taktikalistest sallidest on tuntuim nn shemagh sall ehk kõrbesall, samuti erinevad võrksallid ja kaelused. Üldjuhul piirdub seniste sallide kasutamine kaelaosa soojas hoidmisega ning teatud mähkimisvõtte abil pea ja näo varjamisega, mis traditsiooniliselt lähtub vajadusest kaitsta end kõrbeliiva eest. Kaelused ja võrksallid täidavad näo- ja kaelaosa maskeeringu ja putukakaitse ülesannet peamiselt suveperioodil. Alles STENHUS katab taktikalise salli mõiste tegeliku sisuga!

Kontakt

Ala-Sepa, Tähtvere küla Tähtvere vald Tartumaa, 61410
5140363
info@stenhus.ee